Bij slecht/regenachtig weer kosteloos annuleren!

HUURVOORWAARDEN

Het is belangrijk deze informatie vooraf zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Verantwoordelijkheid: De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de HUURDER verhaald.

Artikel 2. Aansprakelijkheid: 013 Feestverhuur is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of letsel ontstaan door het gebruik van gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van
terugbezorgen/ophalen.

Artikel 3. Melding: De HUURDER is verplicht schade, vermissing/diefstal en/of ongevallen direct aan 013 Feestverhuur te melden.

Artikel 4. Begeleiding: Laat onze materialen nooit onbeheerd achter. Zorg dat er tijdens het gebruik altijd een volwassen toezichthouder/begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden dient u de materialen onmiddellijk op te ruimen. Het is ten strengste verboden om op zijwanden/daken/e.d. van onze materialen te klimmen.

Artikel 5. Schoonmaak: Wij willen onze materialen compleet schoon en droog van u terugontvangen. Als dat niet het geval is moeten we hiervoor (€ 50,-) schoonmaakkosten in rekening brengen. Het gebruik van papieren slingers/versieringen is ten strengste verboden.

Artikel 6. Stroomvoorziening: Voor het gebruik van onze elektrische apparaten dient de HUURDER zelf  voor een veilige en goed werkende stroomvoorziening te zorgen.

Artikel 7. Prijzen: zijn per dag of per weekend/midweek op basis van zelf ophalen en terugbezorgen. *Prijzen zijn excl. BTW
(*AKTIE: Voor particuliere huurders neemt 013 Feestverhuur de BTW voor haar rekening)

Artikel 8. Afhalen: Op de vooraf afgesproken tijdstippen  haalt en brengt  de HUURDER zelf de gehuurde materialen bij 013 Feestverhuur.

Artikel 9. Bezorgen: en ophalen is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 20,- binnen een straal van 10 km. (5013 BB)
daarbuiten € 0.50 per km. LET OP!! 013 Feestverhuur bezorgt en haalt de materialen op tot/vanaf de erfgrens (openbare
weg) van het bezorgadres tot maximaal 15 meter van onze bus/aanhangwagen. De HUURDER zorgt voor 2 volwassen
personen die mee helpen de bus/aanhangwagen uit,- en in te laden en zorgt zelf voor op,- en afbouw… Is dit niet het
geval dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 10. Op,- en afbouw: Wanneer 013 Feestverhuur zorgt voor op,- en afbouw zorgt de HUURDER voor min. 2 volwassen personen om mee te helpen. (Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen)

Artikel 11. Annulering*: Zonder opgaaf van geldige reden brengen we de volgende kosten in rekening. Tot 14 dagen voor de reserveringsdatum 25 % van de totaalprijs, 14 tot 7 dagen voor de reserveringsdatum 50 % van de totaalprijs, binnen 7 dagen voor de reservering datum 100 % van de totaalprijs.*Onze springkussens/attracties kunt u bij slecht weer tot 1 dag voor de reserveringsdatum kosteloos telefonisch annuleren.

Artikel 12. Legitimatie: Bij aflevering willen wij vooraf een copy van uw geldig legitimatiebewijs ontvangen.

Artikel 13. Betaling/Borg: Tenzij anders is overeengekomen moet het totale huurbedrag (bij levering) contant worden
voldaan. Daarnaast is de HUURDER verplicht bij het ophalen/bezorgen de verschuldigde borg (max. €150) contant te
voldoen.

Huurder gaat bij het reserveren/huren automatische akkoord met onze huurvoorwaarden.
Mocht u over het hier bovengenoemde nog vragen of opmerkingen hebben horen we dit graag van u.